Prof. P. W. N. M. van Leeuwen Group

Curriculum | Research | Selected publications | Staff | Links & News

 

 

 

PROF. PIET W. N. M. VAN LEEUWEN
RESPONSABLE DE GRUP
| contacte |

   

Piet van Leeuwen ocupa el càrrec de responsable de grup a l’ICIQ des d’abril del 2004. És Professor Emèrit de Catàlisi Homogènia en la Universitat d'Amsterdam i Professor Emèrit de Catàlisi Homogènia Industrial en la Universitat Tècnica de Eindhoven.

 

 Ha presidit i dirigit diverses activitats dins l’àrea de la catàlisi als Països Baixos. Va treballar a Shell (Amsterdam) durant vint-i-sis anys en una gran varietat de temes relacionats amb la catàlisi homogènia. Durant molts anys va estar a càrrec dels principals projectes de Shell relacionats amb química organometàl•lica i catàlisi homogènia.

 

Al 1989 va iniciar el grup de catàlisi homogènia a la Universitat de Amsterdam que va dirigir fins al 2007. El seu interès comprèn des d’aspectes fonamentals fins a catàlisi aplicada utilitzant principalment metalls de transició. Alguns dels nous conceptes als quals ell va contribuir inclouen la catàlisi host-guest, catàlisi amb dendrímers, efectes de lligands amb angles de quelatació grans i espectroscòpia in-situ. Les seves principals àrees de recerca inclouen efectes dels lligands en la reacció de hidroformilació, de carbonilació i de formació d’enllaços carboni-carboni, sistemes reactors microfluídics per a catàlisi homogènia i també e-learning.

 

Ha estat coautor d’unes 350 publicacions, 30 patents, ha contribuït a diversos llibres i és autor del llibre Homogeneous catalysis; understanding the art. Ha co-supervisat més de 40 tesis doctorals.

 

Al 2005 va ésser guardonat amb el Premi Holleman per la Netherlands Academy of Arts and Sciences. Del 2006 al 2009 va gaudir d’una càtedra Marie Curie Chair of Excellence a l’ICIQ. Al 2009 va ser nomenat Doctor Honoris Causa per la Universitat Rovira i Virgili. Recentment el Consell Europeu de Recerca li ha atorgat un Advanced Grant pel seu projecte “A New Vision on Nanocatalysts, NanosOnWings”.