Prof. M. A. Pericàs Group

Curriculum | Research | Selected publications | Staff | Links & News

 
 


PROF. MIQUEL À. PERICÀS
RESPONSABLE DE GRUP
| contacte |

    Miquel A. Pericàs va néixer a Palma de Mallorca l’any 1951.
 
Va estudiar Enginyeria Química a l’Institut Químic de Sarrià (1968-73) i es va llicenciar en Química a la Universitat de Barcelona (1974). Va realitzar la seva tesi doctoral sota la direcció del Prof. Fèlix Serratosa, i obtingué el grau de Doctor per la Universitat de Barcelona l’any 1979.
 
Després de realitzar una estada post-doctoral al CSIC, treballant sota la direcció del Prof. Francesc Camps, s’incorporà a la Universitat de Barcelona l’any 1980 com a Professor Adjunt. D’ençà de 1991, ha estat Catedràtic de Química Orgànica a la mateixa universitat.

La investigació de Miquel A. Pericàs s’ha caracteritzat per la utilització d’un enfocament mixt, teòric-experimental, per a l’estudi de problemes químics en els àmbits de la química orgànica i la química organometàl·lica. En l’actualitat, les seves línies de recerca  estan centrades en: a) la catàlisi enantioselectiva amb espècies catalítiques immobilitzades sobre polímers i nanopartícules magnètiques, amb l’objectiu de desenvolupar processos de flux per a la producció contínua de compostos enantiopurs, b) el desenvolupament de sistemes catalítics complexos amb comportament similar a enzims, i c) el desenvolupament de complexos metàl·lics de tris(triazolil)metans per a aplicacions catalítiques

Miquel A. Pericàs ha publicat uns 220 articles científics i és co-autor de 23 patents. L’any 2000, va rebre la Distinció de la Generalitat de Catalunya per a la Promoció de la Recerca Universitària, l’any 2001, el “Premio Janssen-Cylag a la Investigación en Química Orgánica” atorgat per la Real Sociedad Española de Química i, l’any 2005, la Medalla Narcís Monturiol al Mèrit Científic i Tecnològic de la Generalitat de Catalunya.

D’ençà de l’any 2000 és el Director de l’ICIQ. D’acord amb les indicacions del Patronat, defineix les línies de la Política Científica de l’ICIQ, pren les iniciatives respecte a projectes estratègics de l’Institut i, amb el suport del Consell Científic, es responsabilitza dels processos de selecció i avaluació de l’equip científic de l’ICIQ. A més, s’ocupa de les relacions de l’ICIQ amb les administracions, les institucions i els sectors empresarials.