Prof. R. Martin Group

Curriculum | Research | Selected publications | Staff | Links & News | Alumni | Gallery

 

 

 

PROF. RUBEN MARTIN ROMO
RESPONSABLE DE GRUP
| contacte |

   

 

Ruben Martin va néixer a Barcelona en 1976.

Va obtenir el grau de doctor en 2003 per la Universitat de Barcelona amb el Prof. Antoni Riera, treballant en la síntesi total d'inhibidors de glicosidasas.

Al gener de 2004 es va traslladar al Max-Planck-Institut für Kohlenforschung com becari postdoctoral Humboldt amb el Prof. Alois Fürstner, on va treballar en l'aplicació de nous catalitzadors de ferro per a reaccions de cross-coupling i de tipus Alder-eno.

Al maig de 2005 va realitzar una nova estada postdoctoral en el Massachusetts Institute of Technology com becari MEC amb el Prof. Stephen L. Buchwald, on va desenvolupar noves estratègies sintètiques per a reaccions de formació d'enllaços C-C i C-N catalizadas per metalls.

Al setembre de 2008 es va unir a l'ICIQ com responsable de grup. Els seus interessos científics inclouen el descobriment i desenvolupament de metodologies organometálicas sintèticament útils. Al juliol de 2013 Rubén Martín va ser promogut a Professor Associat.

Durant la seva estada en l'ICIQ, ha rebut la RSEQ Young Investigator Award 2010,el Thieme Chemistry Journal Award 2011,el premi Eli Lilly Young Research Investigator Award 2011.Recentment ha rebut la ERC Starting Grant atorgat pel Concell Europeu de Recerca.

 

A l'octubre de 2013 va ser distinguit com a Professor d'Investigació ICREA (Institut Català de la Recerca i d'Estudis Avançats).


Veure CV Complet